Framsida

Parseminar


”Det levende parforholdet" - seminar med fokus på relasjon, 18.04 - 19.04.15

Familievernkontoret i Sør-Rogaland og Forening for relasjonsterapi arrangerer  parseminar på Kulturbruket våren 2015.

Psykologspesialist Kirsten Seidenfarden og psykiater Piet Draiby har over førti års erfaring med parterapi og undervisning.                                             Seminaret har fokus på å utvikle ein nær relasjon i paret, og legg vekt på å utvikle forståing for dei prosesser som ligg bak daglege frustrasjonar     og gamle mønster.

 

Meir informasjon kan du finne på www.parseminar.no eller på www.familievern.no/sor-rogaland.