Framsida

Stavanger 2008


Stavanger var Europeisk kulturhovedstad 2008.
”Horizons and fragments”,  eit av dei offisielle prosjekta til Stavanger 2008 er plassert  på Bru.
Landskapet på Kulturbruk 44/4 gjev rom for eit særleg møte mellom poesi, landskapskunst og kulturmerker.

Biletkunstar Ingrid Juell Moe og Barbro Raen  Thomassen, performancekunstar Tori Wrånes, forfattar Torild Wardenær og bilethoggar Jørn Rønnau har i nært samarbeid med gardsfolket skapt 15 kunstverk langs ein unik sti midt i kulturlandskapet.                                

Prosjektet vart leia av biletkunstnar Ingrid Juell Moe og produsent Inger Lise Bru.

Arrangement:
Guida tur langs kulturstien kan avtalast med Jofrid Bru Staurland, tlf. 975 38 321 .

 

Kulturbruk 44/4 er eit gammalt gardsbruk på 500 mål. Eigedommen går som eit band frå kyst til kyst tvers over øya.