Framsida

Bedrifter


Kollegagrupper legg gjerne ein arbeidsdag til Bru
Lokale og landskap gir flotte rammer for samspel
både innandørs og utandørs.
God mat høyrer med,
anten de vil sitje til bords inne på låven
eller nyte maten rundt bålet i Steinhuset.
Mange kombinerer ei arbeidsøkt inne
med gruppeaktivitetar i friluft.
Kulturbruk 44/4 har 20 års erfaring i å arrangere lagbygging for bedrifter.

Kontakt
Aud Jorunn Gjedrem Bru
Lomberveien 8
4158  BRU

Tlf. 99 36 66 71

E-post: audjo89@hotmail.com

Kulturbruk 44/4 har i mange år tatt i mot grupper som vil bli utfordra på samarbeid og kommunikasjon.