Framsida

Skuleklassar


Mange skuleklassar dreg til Bru på dagstur.
Her blir dei delt i grupper på inntil 15 personar,
og utfordra gjennom  samspel og leik ute i naturen.
Dei fleste brukar dagen til å utvikle sosial kompetanse.
Undervisning knytta til natur, kultur og historie kan også avtalast.
Erfarne leiarar er saman med barna heile dagen.
Pølser på bål – og ei natt i Steinhuset kan vere til både glede
og nytte resten av skuleåret.
Eventuelle kveldsaktivitetar og natteliv må klasse og lærarar sjølv ta ansvar for.

Kontakt
Aud Jorunn Gjedrem Bru
Lomberveien 8
4158  BRU

Tlf. 99 36 66 71

E-post: audjo89@hotmail.com

Kulturbruk 44/4 har i 20 år tatt i mot grupper som vil bli utfordra på samarbeid og kommunikasjon.