Framsida

Konfirmantgrupper


Mange kyrkjelydar har ein tur til Bru
som fast innslag i konfirmantprogrammet.
Konfrimantane blir delte i grupper.
Dyktige ungdomsleiarar er saman med dei heile dagen.
Tema frå konfirmantundervisninga
– tillit, tru, dåp og felleskap – får konkret og praktisk innhald.

Kontakt
Aud Jorunn Gjedrem Bru
Lomberveien 8
4158  BRU

Tlf. 99 36 66 71

E-post: audjo89@hotmail.com

Kulturbruk 44/4 har i 20 år tatt i mot grupper som vil bli utfordra på samarbeid og kommunikasjon.